VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za zajedničke i komunalne poslove
DJELATNOST(I) Zajednički i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šefika Duvnjak, Viši referent za komunalne poslove
Telefon: 030 509 048
E-mail: sefika.duvnjak@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomaganje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik, član 18. stav (2) i (3), (“Službene novine Općine Travnik”, broj 12/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Naziv pravnog lica
Adresa
Mjesto
Ulica i broj
Broj telefona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija rješenja primanja stalne novčane pomoći ili uvjerenje kojim se potvrđuje da je imenovani korisnik primanja stalne novčane pomoći Centar za socijalni rad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE  –
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva