VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za zajedničke i komunalne poslove
DJELATNOST(I) Zajednički i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šefika Duvnjak, Viši referent za komunalne poslove
Telefon: 030 509 048
E-mail: sefika.duvnjak@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja pod određenim uslovima za prekopavanje javne površine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o komunalnom redu, član 109-110. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 18/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje saglasnosti za prekopavanje ceste 50 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1102112, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Naziv pravnog lica
Adresa
Mjesto gdje se nalazi izdvojeni prostor
Ulica i broj
Broj telefona
Opis zahtjeva za prekopavanje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Skica Služba za katastar Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE  –
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)  –
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva