VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nezudin Bešir , Viši referent za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: nevzudin.besir@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć socijalno ugroženim kategorijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Kriteriji za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i sufinansiranje dijela troškova dženaze-sahrane, cijeli, Broj 03/05-14-30/07 od 20.03.2007.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
JMBG
Broj lične karte
Broj telefona
Ime i prezime umrlog lica
Srodstvo sa umrlim licem
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje PIO/MIO da nemaju status osiguranika Fond PIO/MIO Kopija Ukoliko se podnosioc zahtjeva ili njegov bračni drug ne nalazi na evidenciji Biroa
Uvjerenje o nezaposlenosti (za umrlu osobu i sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva) Služba za zapošljavanje Kopija Izuzev lica na školovanju, starijih od 18 godina
Izvod iz Matične knjige umrlih Matični ured općine Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kućna lista Mjesna zajednica Kopija
Uvjerenje da nisu korisnici naknade Centra za socijalni rad (za umrlu osobu i sve članove domćinstva) Centar za socijalni rad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva